ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
 

  • Συμβουλευτική δικηγορία

  • Δικαστικές διεκδικήσεις

 
 
Το δικηγορικό μας γραφείο ιδρύθηκε από τον Γεώργιο Σταματόπουλο το 1952.
Σήμερα προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες στους τομείς :
 
  • Εταιρικό και Εμπορικό δίκαιο.
  • Δίκαιο Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Τεχνολογιών Διαδικτύου.
  • Αστικό, Οικογενειακό και Κληρονομικό δίκαιο.
  • Ζητήματα δικαίου Ανταγωνισμού.
  • Διοικητικό  δίκαιο.
  • Δίκαιο Μεταφορών και συνεδριακού Τουρισμού.


  Συνεργάτες  

 Μαυροκορδάτου 11
10678-Αθήνα

 

Τηλέφωνο: 210 / 3808701

Fax: 210 / 3300824
Email: info@gstamlaw.com

    
         

                                           Created by xtcsoft